BOZP

V prípade, že zákazník má záujem o dlhodobú spoluprácu, všetky tieto činnosti vykonávame na základe zmluvy oposkytoavní služieb, v ktorej preberáme na seba zodpovednosť za nedostatky zistené orgánmi štátnej správy. Súčasťou tejto činnosti je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenia BOZP.

Po dohode so zákazníkom sa môže znenie zmluvy doplniť alebo skorigovať.

V prípade, že zákazník nemá záujem o dlhodobú spoluprácu, na základe jednorázovej objednávky spracujeme dokumentáciu o BOZP pre príslušný objekt, vykonáme školenie o BOZP atď.

Pri všetkých týchto činnostiach je prednosťou vysoká odbornosť našich zamestnancov, ktorí sledujú časté zmeny zákonov, vyhlášok a predpisov a konzultujú ich s konrolnými orgánmi štatnej správy.

Ak Vás naša ponuka oslovila a máte záujem o niektoré z predstavených služieb, kontaktujte našu najbližšiu pobočku alebo vyplňte nasledujúci formulár. Po jeho odoslaní Vás bude kontaktovať náš najbližší referent, ktorý s Vami dohodne všetky detaily.

Žiadosť o orientačnú cenovú ponuku