Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení

Portfólio našich služieb:
          Komplexné odborné skúška a odborné prehliadky (ďalej len OPaOS) elektrických zariadení ako sú:
OPaOS elektrických inštalácií
OPaOS systémov ochrany pred prepätím a bleskom (bleskozvody)
OPaOS elektrických spotrebičov, výpočtovej a kancelárskej techniky
OPaOS elektrického ručného náradia
OPaOS elektrických častí strojov

          Odstraňovanie zistených nedostatkov po vykonaných OPaOS na elektrických zariadeniach, odstraňovanie väčšiny stredne závažných nedostatkov počas OPaOS

          Odborná, technická a konzultačná činnosť

          Vypracovanie protokolov o určení vonkajších vplyvov

          Vyhotovenie a skompletizovanie plánov a termínov OPaOS

          Dodržiavanie dohodnutých termínov a kvality práce

Naše služby poskytujeme vo väčšine objektoch. Napríklad ako sú kancelárske priestory, banky, školy, hotely, internáty, kuchyne, reštaurácie, záhrady, prípojky, priestory s mokrým prostredím, čerpacie stanice.

Pri všetkých týchto činnostiach je prednosťou vysoká odbornosť našich zamestnancov, ktorí sledujú časté zmeny zákonov, vyhlášok a predpisov a konzultujú ich s konrolnými orgánmi štatnej správy.

Ak Vás naša ponuka oslovila a máte záujem o niektoré z predstavených služieb, kontaktujte našu najbližšiu pobočku alebo vyplňte nasledujúci formulár. Po jeho odoslaní Vás bude kontaktovať náš najbližší referent, ktorý s Vami dohodne všetky detaily.