Hasiace prístroje

Z platnej legislatívy:
§5 písm.a) zákona č.314/2001 z.z. o ochrane pred požiarmi: „Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarnotechnických zariadení a udržiavať ich v akcieschopnom stave.“
Za udržiavanie v akcieschopnostave sa rozumie okrem iného vykonávanie pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov.

Všetky naše pobočky zabezpečia podľa Vašich požiadaviek

Dodávku a inštaláciu nových hasiacich prístrojov

Kontrolu a opravu hasiacich prístrojov

Označenie stanovíšť hasiacich prístrojov

Posúdenie množstva, typov a umiestnenia hasiacich prístrojov v príslušnom objekte špecialistom PO

Ponuka hasiacich prístrojov
 • Práškové hasiace prístroje

  Prenosný hasiaci prístroj práškový 1kg
  Prenosný hasiaci prístroj práškový 2kg
  Prenosný hasiaci prístroj práškový 6kg
  Prenosný hasiaci prístroj práškový 50kg

 • Snehové hasiace prístroje - s obsahom CO2

  Prenosný hasiaci prístroj snehový 2kg
  Prenosný hasiaci prístroj snehový 5kg
  Prenosný hasiaci prístroj snehový S 1x30
  Prenosný hasiaci prístroj snehový S 2x30
  Prenosný hasiaci prístroj snehový S 4x30

 • Vodné hasiace prístroje

  Prenosný hasiaci prístroj vodný 6l
  Prenosný hasiaci prístroj vodný 9l

Predávame všetky bežné typy hasiacich prístrojov od rôznych výrobcov.

Predávame výlučne certifikované hasiace prístroje. Súčasťou dodávky je vždy sprievodná dokumentácia.

Ak Vás naša ponuka zaujala a máte záujem o hasiace prístroje, kontaktujte našu najbližšiu pobočku alebo vyplňte a odošlite žiadosť o cenovú ponuku. Bude Vás kontaktovať náš najbližší referent, ktorý Vám podľa množstva spracuje cenovú ponuku s prípadnými zľavami, resp. vysvetlí ďalšie detaily.

Kontrola a oprava hasiacich prístrojov

§14ods.4 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z.:“Požiarne hadice, ktoré sú umiestnené v hadicových zariadeniach, sa skúšajú na funkčnosť tlakovou skúškou podľa STN 92 0801 Tlakové skúšky požiarnych hadíc“.


Na každej našej pobočke vykonávame tlakové skúšky požiarnych hadíc nasledujúcimi spôsobmi:
hydraulická tlaková skúška požiarnej hadice postupom podľa STN 92 0801
jej následné sušenie horúcim vzduchom v typizovanom jednoúčelovom zariadení, kde vzduch zohrieva elektrický prúd,
stočenie hadice,
vystavenie protokolu podľa prílohy A k STN 92 0801 o výsledku tlakovej skúšky

Po dohode so zákazníkom môžeme vykonať demontáž hadice a po vykonaní tlakovej skúšky opätovnú montáž priamo v hydrantovej skrini.

V prípade priania zákazníka môžeme na dobu potrebnú na vykonanie tlakovej skúšky zapožičať hadice rovnakého typu, aby hadicové zariadenia ostali funkčné.
Cena za vykonanie tlakových skúšok bude závisieť od dohodnutého spôsobu vykonania tlakovej skúšky a od počtu hadíc.


Ak máte záujem o tlakové skúšky požiarnych hadíc, vyplňte a odošlite nasledujúci formulár. Na základe tohto formuláru Vás bude kontaktovať náš najbližší referent, ktorý Vám spracuje cenovú ponuku, resp. vysvetlí konkrétne detaily.

Žiadosť o cenovú ponuku