LIVONEC SK, s.r.o.

Komplexný servis protipožiarnej a záchranárskej techniky s pôsobnosťou na území celého Slovenska.

Celoslovenská sieť pobočiek

Na každej pobočke je predajňa, v ktorej je široký sortiment žiadaných požiarnotechnických zariadení, bezpečnostného značenia. Náš sortiment neustále rozširujeme.

Frekventovaná doprava medzi jednotlivými pobočkami nám umožňuje operatívne presuny tovaru podľa potrieb zákazníkov.

Po dohode tovar dovezieme na zákazníkom určené miesto.
Každá pobočka má k dispozícii servisné vozidlá vybavené potrebným náradím, náhradnými dielmi na operatívne vykonávanie servisu požiarnotechnických zariadení, čo nám umožnuje väčšinu prác vykonávať priamo v objektoch našich zákazníkov.

Prečo si vybrať nás

Každá pobočka má k dispozícii servisné vozidlá vybavené potrebným náradím, náhradnými dielmi na operatívne vykonávanie servisu požiarnotechnických zariadení, čo nám umožnuje väčšinu prác vykonávať priamo v objektoch našich zákazníkov.

Odborná spôsobilosť

Na každej pobočke sú k dispozícií pracovníci s odbornou spôsobilosťou.

Dlhoročné skúsenosti

Samotný fakt, že sme na tomto trhu už viac ako 25 rokov, svedčí o našich kvalitách.

Politika kvality
Vedenie spoločnosti sa v zmysle silnejúcich požiadaviek zákazníkov na zvyšovanie kvality služieb rozhodlo zaviesť, cieľavedome uplatňovať, udržiavať a zdokonaľovať systém integrovaného manažérstva, ako nástroja pre splnenie cieľov spoločnosti v nasledujúcich oblastiach jej pôsobenia

Bezpečnostnotechnická služba

Ochrana pred požiarmi

Vzdelávanie a príprava