Odborná príprava technika PO

Spoločnosť LIVONEC SK, s.r.o. je držiteľom Oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany.

V súčasnosti Vám ponúkame nasledujúce  odborné prípravy technikov požiarnej ochrany podľa §32 a 33 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii: 

Košice, Aktualizačná odborná príprava technikov PO

Súvisiace dokumenty na stiahnutie

Aktualizačná odborná príprava technikov PO

TERMÍN: 4. – 6.3.2024

ORGANIZÁTOR: LIVONEC SK, s.r.o., Pobočka Košice

ROZSAH:

Aktualizačná odborná príprava technikov PO v rozsahu 30 hodín  bude vykonávaná formou 3-dňového prezenčného kurzu

LEKTORI:

Zamestnanci resp. bývalí zamestnanci Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.

MIESTO:

Kurz bude vykonávaný v zasadačke na 1.posch. Kultúrno-spoločenského centra TU Košice, Jedlíkova 7

CENA:

Účastnícky poplatok:  130,- EUR + DPH

V cene je dostupná literatúra s aktuálnou legislatívou a občerstvenie počas kurzu.

V mieste konania odbornej prípravy je možnosť stravovania. Každý účastník si môže stravu zabezpečiť počas odbornej prípravy.

PODMIENKY ÚČASTI:

Na základe záväznej prihlášky, resp. odoslania prihlasovacieho formuláru bude každému účastníkovi zaslaná pozvánka s presným programom odbornej prípravy a platobnými údajmi na uhradenie účastníckeho poplatku.

Pri akreditácii sa každý účastník preukáže dokladom o zaplatení účastníckeho poplatku.

V prípade neúčasti po zaslaní záväznej prihlášky účtujeme storno-poplatok vo výške 30% účastníckeho poplatku.

Ak máte záujem zúčastniť sa horepopísanej odbornej prípravy, vyplňte a odošlite nasledujúci formulár.

Odoslaním formuláru záväzne prihlasujete účastníka na kurz a akceptujete horeuvedené podmienky.

Prihlasovací formulár
Údaje o účastníkovi kurzu
Fakturačné údaje
Kontaktné údaje