Protipožiarne zabezpečenie stavieb

Neustále sa meniaca legislatíva v oblasti ochrany pred požiarmi ukladá stále tvrdšie podmienky na protipožiarne zabezpečenie stavieb.
Tieto tvrdé podmienky je možné splniť len používaním kvalitných materiálov na protipožiarne zabezpečenie stavieb a ich správnou aplikáciou.
Naša spoločnosť sa zaoberá predajom kvalitných značkových produktov na protipožiarne zabezpečenie značky PROMAT a INTUMEX a zároveň ponúka ich profesionálnu montáž svojimi školenými zamestnancami.


Správnou aplikáciou týchto výrobkov sa dosiahne požadované riešenie:
prestupov káblov cez protipožiarne deliace konštrukcie,
prestupov potrubí cez protipožiarne deliace konštrukcie,
komplexné protipožiarne zabezpečenie kábelových kanálov – riešenie hlavných a čiastkových protipožiarnych priečok,
protipožiarne obklady drevených a oceľových konštrukcií,
protipožiarne nátery drevených a oceľových konštrukcií,
realizácia ľahkých protipožiarnych deliacich konštrukcií s vysokou požiarnou odolnosťou.


Ak pri navrhovaní príslušného riešenia vzniknú dispozičné zmeny vyžadujúce posúdenie protipožiarnej bezpečnosti špecialistom požiarnej ochrany, môžete využiť aj služby našich špecialistov požiarnej ochrany.

Pri Vašom rozhodovaní o konkrétnom riešení príslušnej konštrukcie Vám radi poradíme aj v spolupráci so zástupcami výrobcov, resp. spracujeme Vám ponuku na montáž a aplikáciu jednotlivých produktov. Ak chcete využiť túto možnosť, neváhajte nás kontaktovať.