Individuálne ceny

Jednotlivo vypracujeme individuálnu cenovú ponuku

Bez čakania

Takmer všetky produkty máme
pre vás už vopred pripravené

Rozvoz

Po dohode tovar dovezieme na zákazníkom určené miesto

Sieť pobočiek

Tovar dokážeme operatívne presunúť medzi pobočkami

Modernizácia pobočky v Spišskej Belej

Jedna z naších pobočiek v Spišskej Belej prešla modernizáciou vďaka ktorej pre vás môžme zabezpečovať naše služby opäť o niečo kvalitnejšie.

Všetky naše pobočky sú opäť otvorené

Počnúc dnešným dňom pre vás na základe uvoľňovania protiepidemiologických opatrení opätovne otvárame všetky naše pobočky podľa bežných otváracích hodín

Nový termín pre odbornú prípravu technikov PO

Reakciou na vývoj v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 sme zrušili Aktualizačnú odbornú prípravu technikov PO, ktorá sa mala konať v Košiciach v dňoch 23.-26.3.2020.
Na základe podmienok súčasného uvoľňovania protiepidemiologických opatrení a na základe konzultácie s RÚVZ v Košiciach vypisujeme nový termín na vykonanie AOP TPO.

LIVONEC SK, s.r.o.

Komplexný servis protipožiarnej a záchranárskej techniky

Protipožiarne zabezpečenie stavieb

Pieskovanie

Plnenie vzduchových fliaš

Činnosť technika PO

Revízia elektrických zariadení

Bezpečnostnotechnická služba