Údaje o zamestnávateľovi
Zoznam členov komisie na overenie vedomostí
Zoznam školených zamestnancov
Obchodné podmienky
Po odkliknutí tlačítka „Odoslať registráciu“ bude Vaša požiadavka spracovaná.
Ak nie ste zmluvným partnerom spoločnosti LIVONEC SK, s.r.o., budú Vám následne na uvedený kontaktný mail poslané pokyna na uskutočnenie platby. Po realizácii platby budú každému školenému zamestnancovi na jeho uvedenú mailovú adresu odoslané prístupové údaje do vybraného kurzu.
Ak ste zmluvným partnerom spoločnosti LIVONEC SK, s.r.o., budú podľa dohodnutých podmienok každému školenému zamestnancovi na jeho uvedenú mailovú adresu odoslané prístupové údaje do vybraného kurzu.