Firma LIVONEC vznikla 4.12.1990.

Zaoberáme sa komplexným servisom protipožiarnej a záchranárskej techniky s pôsobnostou na území celej Slovenskej republiky.

  

Vlastníme certifikáty systému manažérstva kvality, manažérstva BOZP a enviromentálneho manažérstva spoločnostipodľa noriem ISO.

 

Riaditeľstvo firmy je v Bratislave.

Máme vytvorenú celoslovenskú sieť pobočiek, ktorú neustále rozširujeme a skvalitňujeme.

 

Livonec s.r.o - pobočky

Na každej pobočke je predajňa, v ktorej je široký sortiment žiadaných požiarnotechnických zariadení, bezpečnostného značenia. Náš sortiment neustále rozširujeme.

Frekventovanú doprava medzi jednotlivými pobočkami nám umožňuje operatívne presuny tovaru podľa potrieb zákazníkov.

Po dohode tovar dovezieme na zákazníkom určené miesto.

Každá pobočka má k dispozícii servisné vozidlá vybavené potrebným náradím, náhradnými dielmi na operatívne vykonávanie požiarneho servisu, čo nám umožnuje väčšinu prác vykonávať priamo v objektoch našich zákazníkov.

Na každej pobočke sú k dispozícií pracovníci s odbornou spôsobilostou na vykonávanie kontroly hasiacich prístrojov a na vykonávanie činnosti technika, špecialistu požiarnej ochrany a odborného pracovníka bezpečnosti práce.

Všetci naši zamestnanci prešli náročným výberom.

Samotný fakt, že sme na tomto trhu už viac ako 15 rokov, svedčí o našich kvalitách.

Naše úspechy nie sú výsledkom činnosti jednotlivca, ale spoločného úsilia všetkých pracovníkov firmy.

Odbornosť a kvalita zamestnancov je naša najväčšia devíza.